Оқу-әдістемелік құжаттар

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Инновациялық технологияларды оқу үрдісіне енгізу» білім беру жобасы жүзеге асырылуда, оның аясында жыл сайын оқытушы-профессорлар құрамының ғылыми-әдістемелік жұмыстарының байқауы өткізіледі. Нақты инновациялық өнім (электронды оқулық, оқу тренажер, инновациялық тренинг және т.б.) – инновациялық-жобалық жұмыстардың нәтижесі болып табылады. Байқауға қатысушылардың еңбектері жыл сайынғы «Үздік педагогикалық тәжірибе мектебі» жинағына жарияланады. Оқытушы-профессорлар құрамының кейбір жұмыстары төмендегідей:

  1. Хабадашев Н.А. Технология гончарного мастерства в условиях современных учебных мастерских// Школа передового опыта: сб. материалов. – Орал: Издат. центр ЗКГУ, 2017
  2. Катчекова Ш.Е. Совенные методы и пути обучения художественному ткачеству в условиях вуза // Школа передового опыта: сб. материалов. – Орал: Издат. центр ЗКГУ, 2018
  3. Сарманбеков С.Т. Дизайн ювелирных украшений в национальном стиле// Школа передового опыта: сб. материалов. – Орал: Издат. центр ЗКГУ, 2019
  4. Уташева С.Е.. Методика преподавания этнодизайна в русле разработки проектного образа хореографического костюма на основе национальных мотивов// Школа передового опыта: сб. материалов. – Орал: Издат. центр ЗКГУ, 2019 и др.

6B01405 Бейнелеу өнері және сызу, 6B01406 - Мектептегі көркем еңбек және дизайн, 6В02106 Сәндік өнер, 6В02107 Дизайн, 6B02108 Сән және костюм дизайны, 6B02109 Интерьер дизайны, 7M02107 Дизайн ББ оқу процесінде оқытудың белсенді және инновациялық әдістері енгізілген және қолданылады: әлеуметтік-психологиялық тренинг, топтық жұмысты ұйымдастыру, репродуктивті оқыту (аралық нәтижелерді бақылау және оларды бағалау), проблемалық оқыту (шешім табу), диалог, интерактивті оқыту, эвристикалық әңгіме элементтерімен дәріс; дәріс-пікірсайыс; кері байланыспен дәріс; дәріс кеңесі, пікірталас (пікірсайыс); модерация (оның әдістерімен: сикектика, ми шабуылы, ақыл-парасат, mind-mapping, нүкте мәселелері және т.б.); рөлдік ойын (істің, еліктеу-модельдеу); тұсаукесер; әлеуметтік-психологиялық тренинг; кейс-жағдайлар; мастер-класс және т.б. Инновациялық әдістер мен технологиялар қатарында – теориялық пәндер цикліне қолданылатын шығармашылық тапсырмалар әдісі, шығармашылық процесті модельдеу әдісі, сыни ойлау технологиясы. Оқытудың осы әдістерін қолданудың тиімділік көрсеткіштері, ең алдымен, оқу үлгерімінің нәтижелері, түлектердің қорытынды мемлекеттік аттестациясы және олардың оқу сапасына қанағаттану дәрежесі.

Оқу жылы бойы озық тәжірибелерді тарату мақсатында факультеттерде әдістемелік апталар дәстүрлі түрде өткізіліп, шеберлік кластар, презентациялар, ашық сабақтар бейнетаспаға түсіріледі. Мысалы, мәдениет және өнер факультетінде келесі тақырыптық апталар өтіп, оған аккредиттелген ББ оқытушылары белсенді қатысты:

- «Мәдениет және өнер мамандықтарының пәндерін оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» әдістемелік апталығы (14-19 наурыз, 2016 ж). Кафедра оқытушысы Э.Е.Файзуллина «Диалоговое обучение – одна из форм эффективных педагогических технологий» тақырыбында баяндама жасады; Н.Ж.Бисакаева «Применение цвета в средовом дизайне» атты шеберлік сағатын өткізді және т.б.

- М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдық мерейтойына арналған «Педагогикалық шеберлікті жетілдіру студенттердің кәсіби және шығармашылық қабілеттерін қалыптастырудың шарты ретінде» әдістемелік апталығы (10-14 сәуір, 2017 ж). Аға оқытушы А.К.Базарбаева «Жеке тұрғын үйлерді жобалаудағы сәулетші жұмысының негізгі кезеңдері» атты шеберлік сағатын өткізді;

 - Мәдениет және өнер факультетінің Құрманғазы атындағы саз колледжімен бірлесе «Әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет - ұлт болашағы» тақырыбындағы әдістемелік апталығы (04.24.2018). Техника ғылымдарының кандидаты, доцент И.Ө. Өтегенов «Современное направление градостроительной структуры» атты мастер-класс, педагогика ғылымдарының кандидаты, БҚМУ профессоры О.И.Ворожейкина «Основы дизайна и компьютерная графика» шеберлік класын өткізді және т.б.

- «Мәдениет және өнер саласындағы мамандарды даярлаудағы шығармашылық дағдысын дамытудың рөлі» әдістемелік аптасы (29 сәуір-10 мамыр 2019 ж.). Факультеттің ОПҚ үшін кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Ж.С.Кайнбаева «Студенттердің құзыреттілікке негізделген тапсырмаларын дамыту» шеберлік сабағын өткізді.

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы кафедрадағы әдістемелік семинарға жетекшілік етеді, оның отырыстарында белсенді оқыту әдістері мен инновациялық технологияларды қолдана отырып, оқыту сапасын жетілдіру мәселелері бойынша пікірталастар өткізіледі. Кафедраның әдістемелік семинарының мақсаты – оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін, оқытылатын пәндер бойынша білімі мен құзыреттілігін үнемі жетілдіру.

БҚМУ-да жоғары білім беру жүйесінің теориясы мен практикасы саласындағы білімдер мен құзіреттіліктерді қалыптастыру және кеңейту мақсатында «Білім берудегі менеджмент» курстары жүйелі түрде өткізіледі. Жоғары білім берудегі менеджер – бұл қызметкер, есеп, педагогикалық процестің жүйелілігі, білім беру қызметінің сапасы және оқу орнының бәсекеге қабілеттілігі үшін жауап беретін көп салалы жетекші. Бұл курстың тыңдаушылары болып университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары табылады. Курс жоғары оқу орнын басқарудың нормативтік-құқықтық базасына, білім беру ұйымдарындағы қызметкерді басқарудың негіздеріне, білім беру саласындағы маркетингке, педагогикалық процестің қызметін жоспарлау мен ұйымдастыруға, еңбек уәждемесін басқаруға, оқу үрдісіндегі бақылауға және т.б. негізделген.

Мысалы, БҚМУ ректорының 18.06.2016 жылғы №013-255/1 бұйрығына сәйкес мәдениет және өнер кафедрасының меңгерушілері оқытылды. Басқару тиімділігін жетілдіруге арналған курста тыңдаушылар ұжымдық жұмысты ұйымдастыруға, өзінің және оқытушылар құрамының көшбасшылық әлеуетін сәтті іске асыруға, оқу орнының даму стратегиясын жасау мен жүзеге асыруға, университеттің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға, ББ тұрақты қабылдауды қамтамасыз етуге және кафедраның ББ инновациялық үрдістерді тиімді басқаруға дағдыланды.

Сонымен қатар, кафедра меңгерушілері, оқу бөлімінің басшылары мен әдіскерлері Эразмус+ бағдарламасының Ұлттық кеңсесі Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетімен бірлесіп, білім беру, аудиовизуалды құралдар мен мәдениет жөніндегі Еуропалық комиссияның атқарушы агенттігінің қолдауымен елімізде ұйымдастырған «Білім беру бағдарламаларын дамытудың заманауи тәсілдері» тақырыбындағы семинарда (17-18 маусым, 2019 ж.), М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың біліктілікті арттыру Орталығында «Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары» курсы бойынша біліктілігін арттырды (13-31 мамыр, 2019 ж).

 

Жыл сайын кафедра оқытушылары Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында да, жақын және алыс шетелдерде де біліктілігін арттырады (Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, Краснодар мемлекеттік мәдениет және өнер университеті, Быдгощ қ. Казимир Велики университеті, Монс қ. Бельгия университеті, ауызша және жазбаша аударма факультеті, Курукшетра университеті (Үндістан), Ю.А.Гагарин атындағы Саратов мемлекеттік техникалық университеті, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы (Астана қ.), «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ (Алматы қ.), «Даму» республикалық кәсіпкерлікті дамыту қоры, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың біліктілікті арттыру Орталығы және т.б.).

Академиялық ұтқырлық аясында кафедрамыз Майнц университетімен (Германия), В.Чкалов атындағы Орынбор мемлекеттік университетімен, Краснодар мемлекеттік мәдениет және өнер университетімен, Қазан мемлекеттік мәдениет институтымен (Қазан қ.), «Халықаралық білім беру корпорациясымен» (ҚазБСҚА кампусы), Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен (Алматы қ.), Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясымен, ЖШС «Алматы университетімен» білім және ғылым саласындағы өзара тиімді ынтымақтастық, студенттерге білім берудегі инновациялық, интерактивті оқыту әдістері бойынша тәжірибе алмасу, кафедра оқытушыларының біліктіліктерін арттыру, ЖОО кейінгі дайындық, магистранттарға ғылыми тағылымдамадан өту мақсаттарында келісімшарттар жасады.

Шетелдік оқу орындарымен жасалған келісімдерге сәйкес жаңа оқыту әдістері, ғылыми-әдістемелік әдебиеттер туралы ақпараттармен, ғалымдар мен мамандар тәжірибе алмасады. 2016 жылдың қазан-қараша айларында, 2018 жылғы караша айында бейнелеу өнері және дизайн кафедрасына Үндістаннан PhD доктор, бейнелеу өнерінің төрағасы, Курукшетра университетінің профессоры Рам Виранжан келді. «Қазіргі заман өнері жеке тұлғаны әлемдік мәдениетке интеграциялау құралы ретінде» тақырыбында оқу семинарын, «Заманауи өнердегі акрил техникасымен кескіндеме» және «Кескіндемедегі акварельмен портрет жазу техникасы» тақырыптарында шеберлік сағаттарын өткізді. 2017 жылы Краснодар өнер және мәдениет институтынан келген педагогика ғылымдарының докторы А.А.Горбачев «Көркем және эстетикалық тәрбие теориясы мен әдістемесі» тақырыбында дәрістерін оқыды.

Кафедра оқытушылары Халықаралық мәдениет және білім саммитіне (Қазан, Ресей), Лакхнау өнер академиясында өткен халықаралық суретшілер көрмесіне (Лакхнау, Үндістан) қатысты. Кафедрамыздың оқытушылары жыл сайын шетелдік тағылымдамадан өтуде, VOITH HYDRO (Австрия) халықаралық компанияларымен, зергерлік бұйымдар саласындағы әлемдік көшбасшы және көптен бергі Криши Гаэтано мен оның «Армандар зертханасы» жобасының серіктесі «Cerrone Gioielli» компаниясымен жұмыс істейді, республикалық және халықаралық конференцияларға қатысады. Кафедра оқытушыларының ғылыми жұмыстарының нәтижелері шетелдік ғылыми журналдарда (Ресей, Польша, Венгрия) жарияланады.

Бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының оқу процесінде арнайы пәндерді оқытатын 17 мамандандырылған кабинет, 80 отырғызу орны бар 1 оқу залы, 2 компьютерлік класс, жалпы ауданы 350 ш.м. спорт залы қолданылады.

6B01405 Бейнелеу өнері және сызу, 6B01406 Мектептегі көркем еңбек және дизайн ББ мамандықтары бойынша студенттерге  оқу сараманынан өту үшін келісім шарттарға қол қойылды – қаламыздың мекемелерімен және кәсіпорындарымен 411 келісімшарт жасалды. 6В02106 Сәндік өнер ББ бойынша – 15 келісімшарт. 6В02107 Дизайн, 6B02108 Сән және костюм дизайны, 6B02109 Интерьер дизайны, 7M02107 Дизайн ББ бойынша – 29 келісімшарт. Жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың маңызды белгісі – жұмыс берушілерді МАК-қа тарту. Аккредиттелген шетелдік университеттермен және ғылыми орталықтармен жасалған келісімдер, меморандумдар, келісім-шарттар саны – 25. 

2014-2019 жылдар аралығында жарияланған монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік көрсеткіштер, ақпараттық парақтар және т.б. тізімі 

Автор(лар)

Атауы және шығуы

Кафедра

Оқулықтар, әдістемелік құжаттар, көрсеткіштер

2014 жыл

1.

Мадиров К.Н.

 

Республиканская выставка художников на тему: «Культура и искусство», Каталог (пособие) Уральск, -52 стр.

Бейнелеу өнері және дизайн

2.

Ворожейкина О.И.

Methodological maintenance of the discipline «history, theory, design practice» educational methodological tool for the specialty «Design» based on credit system of education

учебно-методическое пособие на английском языке для специальности «Дизайн» по кредитной технологии обучения. Редакционно-издательский отдел

ЗКГУим.М.Утемисова,УДК001,ББК72, ISBN 978-601-266-186-6, 282 с., г.Уральск, 2014г.

Бейнелеу өнері және дизайн

2015 жыл

1.

Ворожейкина О.И

Учебно-методическое пособие по подготовке магистерского проекта и научно-исследовательской работы по специальности 6Ь042100«Дизайн». учебно-методическое пособие, , 83 с. 2015г. учебно-методическое пособие

для специальности «Дизайн» по кредитной технологии обучения. Редакционно-издательский отдел

ЗКГУим.М.Утемисова,УДК001,ББК72, ISBN 978-601-266-242-9, 83 с., г.Уральск, 2015г., 5,2 п.л.

Бейнелеу өнері және дизайн

2.

Мадиров К.Н.

Региональной конкурс -выставка- молодых художников, Каталог (пособие) Уральск,

-14 стр.

Бейнелеу өнері және дизайн

3.

Мадиров К.Н.

Персональная выставка К.Мадир- «Талбесік» в г. Атырау, Каталог (пособие) Уральск, -12 стр.

Бейнелеу өнері және дизайн

4.

Кайнбаева Ж.С.

Методическое пособие по организации и проведению музейной и преддипломной практики, РИО, ЗКГУ, Уральск, 2015., -.53 с.

Бейнелеу өнері және дизайн

5.

Кайнбаева Ж.С., Тлеуханов Н.С.

Методические разработки пог организации внеклассных занятий по черчению для средних общеобразовательных школ и колледжа (учебно-методическое пособие) РИО, ЗКГУ, Уральск, 2015., -.97 с.

Бейнелеу өнері және дизайн

6.

Кайнбаева Ж.С.

Программа организации и проведения творческих экзаменов для абитуриентов, РИО, ЗКГУ, Уральск, 2015., -25с.

Бейнелеу өнері және дизайн

2016 жыл

1.

Ворожейкина О.И. Абдрахманова С.

Учебно-методическое пособие. Спецкурс по дизайну одежды. 3,0 п.л. 2016г.

Бейнелеу өнері және дизайн

2.

Ворожейкина О.И.,

Хамзин Т.А.,

Молдашева Б.А.

Программа государственного междисциплинарного экзамена и методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной для студентов специальности 5В010700 «ИЗО черчение»;  5,0 п.л. 2016г.

Бейнелеу өнері және дизайн

3.

Ворожейкина О.И.,

Хамзин Т.А.,

Молдашева Б.А.

Программа государственного междисциплинарного экзамена и методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной для студентов специальности 5В010700 «Декоративное искусство»;  5,0 п.л. 2016г.

Бейнелеу өнері және дизайн

4.

Кайнбаева Ж.С.

Методические рекомендации по организации и проведению педагогической практики

для студентов специальности  5В010700  Изобразительное искусство и черчение

3,0 п.л. 2016г.

Бейнелеу өнері және дизайн

5.

Кайнбаева Ж.С.

5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу»,

5В042100 - «Сәндік өнер»

мамандығы бойынша мұражайлық іс-тәжірибенің бағдарламасы

1,0 п.л. 2016г.

Бейнелеу өнері және дизайн

2017 жыл

Монографиялар

1.

Тлеуханов Н.С.

Көркемөнер бейнелі тілінің теориялық мәселелері.

Монография, екінші басылымы. М.Өтемісов атындағы БҚМУ Редакциялық баспа орталығы. Орал-2017ж.162 бет . 11 б.т.

Бейнелеу өнері және дизайн

2.

Ворожейкина О.И

«Синтез искусства в формировании эстетического вкуса у младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству» специальность 13.00.02 – теория и методика обучения изобразительному искусству

Монография, РИО ЗКАТУ им. Жангир хана, ISBN 978-601-266-347-1,

УДК 37.036, ББК 74.200.54,

В 75, г.Уральск, 2018 г. 346 с. 20,11 .п.л.

Бейнелеу өнері және дизайн

Оқулықтар, әдістемелік құжаттар, көрсеткіштер

1.

Капаков Г.Х.

Абдешев А.Б.

«Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» оқу- әдістемелік құрал

г.Уральск. Издательский центр ЗКГУ им. М.Утемисова, январь 2017год.

Бейнелеу өнері және дизайн

2.

Отаров М.Т.

Пленэр сараманына арналған  оқу- әдістемелік құрал

г.Уральск. Издательский центр ЗКГУ им. М.Утемисова, январь 2017год.

Бейнелеу өнері және дизайн

3.

Мадиров К.Н

«Академиялық  сурет салу  негіздері»  оқу- әдістемелік құрал

Бейнелеу өнері және дизайн

4.

Ворожейкина О.И

Учебно- методическое  пособие по элективным предметам  магистратуры

г.Уральск. Издательский центр ЗКГУ им. М.Утемисова, март 2017год

Бейнелеу өнері және дизайн

5.

Ворожейкина О.И.

Уташева С.

 

Разработка проектного образа хореографического костюма на основе эт­ни­че­ских мотивов. (Development  of design of the dance costume based on ethnic motives.)

Бейнелеу өнері және дизайн

6.

Ворожейкина О.И

Молдашева Б.А,

Хамзин Т.А.

 

Учебно-методическое пособие: «Программа государственного междисциплинарного экзамена и методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для  студентов специальностей: 5В042100 «Дизайн»

Бейнелеу өнері және дизайн

7.

Ворожейкина О.И

Молдашева Б.А,

Хамзин Т.А.

 

Учебно-методическое пособие: «Программа государственного междисциплинарного экзамена и методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для  студентов специальности: 5В010700 «Изобразительное искусство и черчение»

Бейнелеу өнері және дизайн

8.

Ворожейкина О.И

Молдашева Б.А,

Хамзин Т.А.

 

Учебно-методическое пособие: «Программа государственного междисциплинарного экзамена и методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для  студентов специальности 5В041700 «Декоративное искусство»

Бейнелеу өнері және дизайн

9.

Кайнбаева Ж.С.

Тлеуханов Н.С.

Куклы в системе культуры: Учебное пособие./Ж.С.Кайнбаева,  Н.С.Тлеуханов. - Уральск: РИЦ ЗКГУ им.М.Утемисова, 2017.-75 с.

Бейнелеу өнері және дизайн

2018 жыл

Монография

1.

Ворожейкина О.И

«Синтез искусства в формировании эстетического вкуса у младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству» специальность 13.00.02 – теория и методика обучения изобразительному искусству

Бейнелеу өнері және дизайн

Оқулықтар, әдістемелік құжаттар, көрсеткіштер

1.

Кайнбаева Ж.С.

Учебно-методическое пособие для творческих специальностей- «Развитие творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства в художественной школе и в школах искусств. Работа с гипсом, соленым тестом учебно-методическое пособие, издание «ШұғылаПринт»

2  п.л., г.Уральск, 2018 г.

Бейнелеу өнері және дизайн

2.

Бисакаева Н.Ж

Учебно-методическое пособие

по дисциплинам бакалавриата

специальности 5В042100 - «Дизайн» - «Цветоведение»

Бейнелеу өнері және дизайн

3.

Жулягина Г.В

Учебно-методическое пособие по дисциплинам бакалавриата специальности 5В042100 - «Дизайн»  -  «История изобразительного искусства и архитектуры»

Бейнелеу өнері және дизайн

4.

Хабадашев Н.А

учебно-методическое пособие для творческих специальностей - «Художественная керамика и пластическая анатомия»

Бейнелеу өнері және дизайн

5.

Мадиров К.Н.

«Международная выставка «Жазира-Жайык» в г.Уфе (Башкортостан»), Каталог (пособие) Уральск, -24 стр.

Бейнелеу өнері және дизайн

6.

Мадиров К.Н.

«Республиканская выставка художников посвященная 40-летию факультета культуры и искусства» Каталог (пособие) Уральск, -72 стр.

Бейнелеу өнері және дизайн

2019 жыл

Оқулықтар, әдістемелік құжаттар, көрсеткіштер

1.

Мадиров К.Н.

Республиканская выставка художников ЗКО (каталог- пособие)

С.

Бейнелеу өнері және дизайн


Басып шығару