6B02124 Интерьер дизайны

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Заманауи креативті дизайнерлерді дайындау, кәсіби қасиеттерге ие және өзін-өзі жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын, тұрғын үй және қоғамдық интерьер пәндік-кеңістіктік ортасын жобалау, құру және безендіру бойынша заманауи жобалық технологияларға ие.

Түлекке 6B02124 «Интерьер дизайны» білім беру бағдарламасы бойынша "өнер бакалавры"академиялық дәрежесі беріледі.

Өнер бакалаврлары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарына сәйкес барлық меншік нысанындағы агенттіктер мен ұйымдарда интерьер дизайны бойынша жетекші маман, дизайнер қызметтерін атқара алады.

Бағдарламаның негізгі принциптері:

  • Халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пәндік дескрипторларға, оқыту циклі мен деңгейіне (мысалы, Дублин дескрипторларына, аккредиттеу агенттіктерінің талаптарына және стратегиялық серіктестердің үміттеріне);
  • Еңбек және тұтынушылар нарығына бағытталған;
  • Конструктивті келісу және сәйкестік қағидаттарына негізделген: мектеп бітірушінің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқыту нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;
  • Кәсіби қызметте соңғы зерттеулермен және инновациялармен біріктірілген

 

Түлектердің біліктілік моделі

Интерьер дизайны білім беру бағдарламасының түлегі өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге әдістемелік және психологиялық дайын;

 -Тұрғын және қоғамдық үй-жайлардың интерьерлерін әзірлеуге қабілетті;

- Интерьердегі жабдықтар мен жиһаздарды жобалау;

- 3D үлгілеумен арнайы дизайнерлік бағдарламаларда интерьерді стилистикалық шешу үшін эскиздер мен жобаларды іске асырады;

- Интерьердегі экспозициялық кеңістіктер мен визуалды коммуникацияларды жобалауға дайындалды;

- Монументтік-сәндік өнер элементтерін, декорацияларды және заттарды орындау.


Басып шығару