6B02109 Интерьер дизайны

Білім беру бағдарламасының мақсаты: заманауи креативті дизайнерлерді дайындау, кәсіби қасиеттерге ие және өзін-өзі жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын, тұрғын үй және қоғамдық интерьер пәндік-кеңістіктік ортасын жобалау, құру және безендіру бойынша заманауи жобалық технологияларға ие. 

Бағдарламаның негізгі принциптері:

  • Халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пәндік дескрипторларға, оқыту циклі мен деңгейіне (мысалы, Дублин дескрипторларына, аккредиттеу агенттіктерінің талаптарына және стратегиялық серіктестердің үміттеріне);
  • Еңбек және тұтынушылар нарығына бағытталған;
  • Конструктивті келісу және сәйкестік қағидаттарына негізделген: мектеп бітірушінің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқыту нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;
  • Кәсіби қызметте соңғы зерттеулермен және инновациялармен біріктірілген 

Интерьер дизайны білім беру бағдарламасының түлегі өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге әдістемелік және психологиялық дайын;

 -Тұрғын және қоғамдық үй-жайлардың интерьерлерін әзірлеуге қабілетті;

- Интерьердегі жабдықтар мен жиһаздарды жобалау;

- 3D үлгілеумен арнайы дизайнерлік бағдарламаларда интерьерді стилистикалық шешу үшін эскиздер мен жобаларды іске асырады;

- Интерьердегі экспозициялық кеңістіктер мен визуалды коммуникацияларды жобалауға дайындалды;

- Монументтік-сәндік өнер элементтерін, декорацияларды және заттарды орындау.


Басып шығару