6В02108 Сән және киім дизайны

Білім беру бағдарламасының мақсаты: сән және костюм дизайны саласында шығармашылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті киім дизайнерлерін жобалау-жобалаудың инновациялық құралдары мен технологияларын пайдалана отырып дайындау.  

Бағдарламаның негізгі принциптері:

  • Халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пәндік дескрипторларға, оқыту циклі мен деңгейіне (мысалы, Дублин дескрипторларына, аккредитациялық агенттіктің талаптарына және стратегиялық әріптестердің күтулеріне);
  • Киім дизайнерлерін дайындауға бағытталған; қызмет көрсету нарығын жоғары деңгейдегі бәсекеге қабілетті мамандармен толықтыру, дизайн-жобалаудың қазіргі заманғы әдістемесі мен сән әлемінің өзекті тенденциялары негізінде дизайнер-киім мамандығына жаңа тәсілдерді жүзеге асыру
  • Конструктивті келісу және сәйкестік қағидаттарына негізделген: мектеп бітірушінің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқыту нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері. Квалификационная модель выпускника

Сән және Костюм дизайны білім беру бағдарламасының түлегі өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге әдістемелік және психологиялық дайын;

-Жеке тапсырыс берушілер үшін тапсырыстарды орындау, дизайн-бюрода жұмыс істеу, журнал графикасына арналған жеке эскиздерді жасау;

- Жаппай өндіріс үшін, Театр және кино үшін костюмдерді әзірлеуге, өз брендін жасауға қабілетті;

-Маусымдық және капсулалық коллекцияларды өндіру, киім заттарын онлайн сату, дүкендердің визуалды кеңістігін ұйымдастыру, шығарылатын өнімді жарнамалық және стилистикалық қолдау бойынша дизайн-үдерістерді ұйымдастыру бойынша міндеттерді шеше білу;

-Киімді дизайн-жобалау әдістерін, тәжірибелік әдістер мен конструктивті үлгілеу тәсілдерін, өндірістік және технологиялық процесті басқару дағдыларын меңгеру.


Басып шығару