Ғылыми қызметі

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстары Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жылдық жоспарлары мен ғылыми-зерттеу бағдарламаларына және кафедраның жылдық жоспарларына сәйкес жүргізіледі. Ғылыми жұмыс кафедраның профессорлық - оқытушылық құрамы мен студенттерінің маңызды жұмыстарының бірі болып табылады. Университетте ғылыми жұмыстар жүргізу қазіргі оқыту бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер негізінде білім беру процесін үнемі жетілдіруді және білім беру қызметіне заманауи әдістер мен педагогикалық технологияларды енгізуді қамтамасыз етеді.

            Ғылыми –зерттеу жұмысының  негізгі міндеті:

  • өзекті ғылыми зерттеулер жүргізу;
  • оқу процесін жаңа  ғылыми  зерттеулермен  байыту;
  • студенттер мен оқытушыларды ғылыми зерттеулердің тұжырымдамасымен және олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау практикасымен  таныстыру;
  • ПОҚ біліктілігін арттыру;
  • оқулықтарды, оқу құралдарын, монографияларды, ғылыми мақалалар мен баяндамаларды  жазу  және  басып  шығаруға дайындау;
  • оқулықтарды, оқу құралдарын, монографияларды, ғылыми мақалалар мен есептерді сараптау;
  • оқулықтарды, оқу құралдарын, монографияларды, ғылыми мақалалар мен есептерді редакциялау;
  • студенттік ғылыми қоғамдарға жетекшілік ету;

          Ғылыми - зерттеу жұмысының негізгі бағыттары:

     -    ғылыми-теориялық мәселелерді дамыту;

     -    мәдениет, өнер және білім саласындағы ең өзекті мәселелерді шешу;

     - басқа университеттердің, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдарының зерттеу  тәжірибелерін  зерделеу және қорыту;

     -    оқулықтар мен оқу құралдарын басып шығару;

     -    ғылыми-әдістемелік сипаттағы  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын орындау.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі стратегиялық бағыты «Батыс Қазақстанның музыкалық мәдениеті мен өнері» тақырыбына байланысты, оны құрастыруға кафедра оқытушылары қатысады.
Ғылыми процеске енгізілген кешенді тақырыптың мақсаты - бір жағынан аймақтағы және бүкіл республикадағы музыкалық өнердің ерекше динамикалық және күрделі дамуын кең және тез өзгеріп отыратын әлеуметтік - мәдени фонға қарап, екінші  жағынан, осы сыртқы формалар мен терең мазмұнның табиғи байланысын қарастыра отырып, музыкалық мәдениеттің  қоғамда жұмыс істеудің жаңа  жүйесін қалыптастыру.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері республикалық және халықаралық конференциялар жинақтарында (Орал, Алматы, Астана, Ақтөбе, Талдықорған, Мәскеу, Оренбург, Таганрог, Смоленск, Самара, Саратов) тезистермен, ғылыми жарияланымдармен  және мақалалармен, сонымен қатар бірқатар оқу-әдістемелік құралдармен, бағдарламалар мен монографиялар түрінде ұсынылды.

2014-2019 жылдар аралығында біліктілікті арттыру курстарынан өткен қызметкерлер тізімі

Сертификаттар


Басып шығару